Privacybeleid

Algemene Opmerking en Verplichte Informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

cgn.dev Piet Althoff

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige bewerkingen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mailmelding is voldoende voor de intrekking. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om te klagen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om bij een inbreuk op de gegevensbescherming te klagen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsgegevensbeschermingsfunctionaris van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst van gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die in het colofon staan vermeld.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u als site-exploitant naar ons verzendt, gebruikt onze website SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de 'https://' adresregel van uw browser en aan het slot-symbool in uw browserlijn.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mailmelding is voldoende voor de intrekking. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die zijn uitgevoerd tot de intrekking blijft door de intrekking onaangetast. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen behoefte meer is aan opslag van de gegevens. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Bron: Datenschutz-Konfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de mein-datenschutzbeauftragter.de